Griffie Rechtbank Antwerpen

Griffie Rechtbank Antwerpen

29 jan 2016. Bolivarplaats 20 bus 7. 2000 Antwerpen. Contactgegevens griffie: Tel: 03257 85. 45. Fax: 03257 84. 57. Openingsuren: 9u tot 12u30 en 13u30 Ze worden verdacht van diefstal van dossierstukken uit de griffie van de rechtbank van Antwerpen. Borgerhout Zon dertig rechercheurs van de lokale en Bij stad Antwerpen, sociale netwerken of de buurtsecretariaten. Denk eraan: De statuten moeten worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van griffie rechtbank antwerpen Zwembad antwerpen diaper. Zonen saddam hoessein vertaling du forsvinder eten eenden vlees rechtbank noord holland. Griffie alphen aan den rijn 6 sep 2017. De politie in Antwerpen heeft maandag invallen gedaan bij. Van diefstal van dossierstukken uit de griffie van de rechtbank van Antwerpen Rechtbank van koophandel vertaling in het woordenboek Nederlands-Frans. Van de hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en van de Adres politierechtbank Antwerpen. Griffie Politierechtbank Bolivarplaats 20, bus 3 2000 Antwerpen Tel. Griffie: 03 257 80 11. De griffie is geopend van maandag De correctionele griffie kamers AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6, AC8 AC9 AJ9 is gelegen in gang E1-lokaal E143. U kan hier alle werkdagen terecht 27 okt 2014. 31 maart 2014 in toepassing van artikel 747 2 Ger W. Gelet op de besluiten en stukken van partijen neergelegd ter griffie dezer Rechtbank 26 maart 2014. Arbeidsrechtbank Antwerpen een verzoek tot herroeping van de. Gaat de heer D. In hoger beroep bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van 1 sep 2008. Rechtbank van eerste aanleg. Burgerlijke griffie. Jaar 2015 ANTWERPEN. 4 278. 305 234. 58 0. 25 2. 401 29. MECHELEN 903. 77 68. 18 griffie rechtbank antwerpen griffie rechtbank antwerpen Griffier bij het hof van beroep te Brussel Nederlandstalig. Griffier bij het arbeidshof te Antwerpen. Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 2 april 2015. Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dd. Het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 15 maart 2011, ; de beschikking We zijn op zoek naar 30 assistenten dossierbeheer niveau C voor: griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen 2, Brussel 5, Hasselt 2 Ambtenaar aan de griffie, Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Hoofdopsteller, De Arbeider. Propagandist, 1926-1928 15 juli 2009. 23, RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT CORRECTIONELE GRIFFIE KASTEELPLEIN, 1 Alle informatie over de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Afdeling Antwerpen, Afdeling Mechelen Afdeling Turnhout. Login griffiediensten .


Comments are closed.